Blik op Barendrecht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De fractie van SGP/ChristenUnie vindt maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) belangrijk. Dit is ondernemen met respect voor de sociale kant en binnen ecologische randvoorwaarden. We waren nieuwsgierig hoe Barendrechtse ondernemers dat invullen en hadden daarover een gesprek met Remon van Loon van Aad van Loon Sport.

Hoe geeft  Aad van Loon sport invulling aan mvo?

“Onder andere door geld op te halen voor goede doelen. We hebben ons ingezet voor het Sophia kinderziekenhuis, Villa Joep, het Leontienhuis, Hospice de Reiziger en de Roparun. Dit kan zijn door het beschikbaar stellen van de ruimte, de inzet van medewerkers tot en het volledig organiseren van evenementen. Hiermee is de afgelopen jaren veel geld opgehaald. Verder werken we samen met stichtingen (zoals de Voedselbank, Welzijn en Sport en Stichting Mee) die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben, hetzij financieel, hetzij persoonlijk. Deze mensen kunnen onder speciale voorwaarden bij ons sporten.”

Waarom vindt Aad van Loon mvo belangrijk?

“In de eerste plaats: het is goed om iets voor een ander te doen. Bovendien sluit het perfect aan bij de missie van Aad van Loon Sport: mensen helpen aan een gezonder, fitter en daardoor gelukkiger leven. En daar heeft niet alleen de betrokken sporter belang bij, maar ook de samenleving.”

De moraal van dit verhaal is volgens de fractie van SGP/ChristenUnie: mvo is belangrijk en levert alleen maar voordelen op.

Op pad voor het Donkere Dagen Offensief, door Martijn van Meppelen Scheppink

In de donkere herfst- en wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen. In deze periode neemt de kans op auto- en woninginbraken, overvallen en straatroven toe. De gemeente Barendrecht en politie zetten daarom het Donkere Dagen Offensief in. In deze periode wordt er door de gemeente en politie alles aan gedaan om overvallen en inbraken tegen te gaan. Tijdens het Donkere Dagen Offensief houdt de politie verscherpt toezicht en surveilleert zij intensiever op bepaalde tijdstippen.

De fractie van SGP/ChristenUnie is een groot pleitbezorger van het Donkere Dagen Offensief. De zorg voor de veiligheid is immers een primaire taak van de overheid.

Zorgen voor veiligheid kan de overheid niet alleen. Het is ook belangrijk dat ondernemers en inwoners zich bewust zijn van wat zij zelf kunnen doen om auto- en woninginbraak en straatroof tegen te gaan. Daarom gingen wij samen met de burgemeester, de politie, toezichthouders, vrijwilligers van Buurtpreventie, andere raadsleden en gemeentelijke beleidsadviseurs op woensdagavond 17 oktober in een aantal wijken de huizen langs met flyers. Deze bevatten nuttige en makkelijke tips over hoe je zelf heel veel kunt om de veiligheid te verbeteren en misdrijven en criminaliteit te voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen!

De reacties op de flyeractie waren zeer positief en leverden mooie gesprekken en contacten op.

Bent u getuige van een verdachte situatie, een misdaad of een ongeluk, bel dan naar 112! Is geen directe actie noodzakelijk maar weet u wel wie de dader is of heeft u andere belangrijke informatie, bel dan naar 0900 8844. Hoe eerder en gedetailleerder u informatie aan de politie verstrekt, hoe groter de kans op een goede afloop is. Noteer daarom bijvoorbeeld het kenteken van een verdachte auto of het signalement van de verdachte persoon. Kijk voor meer informatie op www.politie.nl. Met elkaar kunnen we echt iets betekenen bij de aanpak van overlast en criminaliteit.

Op bezoek, door Martijn van Meppelen Scheppink

Als lid van de gemeenteraad moet je keuzes maken en belangen afwegen. Dat is een mooie bezigheid, maar niet altijd makkelijk. Meningen en belangen lopen vaak uiteen. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Wat goed is voor de een, heeft vaak negatieve gevolgen voor de ander. Van groot belang is, is dat je weet wat er speelt en op basis daarvan tot een besluit komt. Om te weten wat er speelt, ga je als raadslid op pad en in gesprek.

Met een aantal raadsleden waren we onlangs op bezoek bij een aantal omwonenden van het Havenhoofd. Zij waren geschrokken van de brief van Koninklijke Horeca Nederland aan de gemeente, waarin wordt gevraagd om een proef met langere openingstijden voor de terrassen van de horeca op het Havenhoofd. Vanuit de optiek van de horeca-ondernemers een heel begrijpelijk verzoek, maar de omwonenden gaven aan dit niet te zien zitten, mede vanwege eerdere klachten over geluidsoverlast van de terrassen.

We hadden een plezierig en informatief gesprek. Daarmee ben je er nog niet. Ook van de horeca-ondernemers wil je weten hoe ze er in zitten. En uiteindelijk moet er natuurlijk en besluit worden genomen, waarbij je keuzes moet maken en botsende belangen afwegen. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, maar op bezoek gaan en in gesprek zijn kan altijd.