Nieuws

Herinrichting begraafplaats Scheldestraat gestart

Uitleg ontwerpbegraafplaats 20170531zaterdag 01 juli 2017 Recent werd door wethouder Dirk Vermaat (EVB) en gemeenteraadslid Arjan Stolk (SGP/CU) het startsein gegeven voor de herinrichting van de begraafplaats aan de Scheldestraat. Ze onthulden een informatiebord bij de ingang, waarna met de vele belangstellenden een rondgang werd gemaakt over de historische plek (in 1871 in gebruik genomen), voor veel Barendrechters een plaats vol herinnering en emotie blijkt te zijn.

Vanaf 2012 heb ik namens onze fractie continue aandacht gevraagd voor de noodzakelijke herinrichting van begraafplaats, aldus Arjan Stolk. Ik werd door inwoners aangesproken die het fijn zouden vinden als hun familie dan wel zij zelf weer op deze begraafplaats begraven zouden mogen worden, dat was op dat moment niet meer mogelijk. Het viel ons op dat de groene kwaliteit zichtbaar achteruit bleef gaan, er leek sprake van verval, steeds meer open plekken en gaten. Daarom heb ik me hard gemaakt om te blijven investeren zodat een nette, kwalitatief hoogstaande en eerwaardige begraafplaats aan de Scheldestraat behouden zou blijven. lees verder
Labels

Veel Barendrechters doen mee aan budgetspel SGP-ChristenUnie

Logo SGP-ChristenUnie 2016 vierkant jpgzaterdag 01 juli 2017 Afgelopen zaterdag 24 juni was de SGP/ChristenUnie aanwezig op het ZomerFeest in de Oude Dorpskern van Barendrecht. Ondanks de vele regen die gevallen is hebben veel bezoekers meegedaan met het Budgetspel dat de SGP/ChristenUnie organiseerde.

Bezoekers van het ZomerFeest kregen 5 muntjes per persoon. Deze muntjes mocht men verdelen over 9 spaarvarkens. Elk spaarvarken stond voor een politiek budget. Bezoekers moesten dus keuzes maken. Dit leverde vaak dilemma’s op. Dillema’s waar de plaatselijke politiek ook vaak mee te maken heeft. Politiek is immers keuzes maken en het geld is niet oneindig.

De spaarvarkens met het thema’s zorg en veiligheid kregen de meeste muntjes. In het potje 'Zorg' zaten de meeste muntjes. Ook de thema’s groenonderhoud, sociale woningbouw en duurzaamheid scoorden relatief hoog. De thema’s centrum ontwikkeling, sport, recreatie en cultuur ontvingen relatief weinig muntjes.

De SGP/ChristenUnie is in de huidige gemeenteraad al erg actief op het thema zorg. Raadslid Arjan Stolk geeft aan: “De hoge uitkomst van ‘Zorg’ is belangrijk. Dit geeft steun in de rug om als fractie hier blijvende aandacht aan te besteden”. Ook worden de uitkomsten meegenomen bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 2018-2022. lees verder
Labels

SGP/ChristenUnie organiseert een budgetspel op het ZomerFeest

Euroswoensdag 21 juni 2017 Op zaterdag 24 juni is de SGP/ChristenUnie aanwezig op de ZomerFeest in de oude dorpskern van Barendrecht.
Op deze markt is er op de SGP/ChristenUnie kraam een budget spel. Hierin mag iedereen meedenken in het verdelen van het budget binnen Barendrecht. Kiest u voor meer budget voor de zorg, of toch liever meer geld naar veiligheid en groenonderhoud. Laat het ons weten!

Vanuit de besturen van de SGP en de ChristenUnie zijn er diverse commissies bezig met de toekomst van Barendrecht. De input die we van de bezoekers van de markt krijgen nemen we mee in de plannen voor de periode 2018-2022. Op 21 maart 2018 zijn er namelijk weer verkiezingen voor de gemeenteraad.

Van 11:00 tot 19:00 uur kunt u de SGP/ChristenUnie vinden in de oude dorpskern van Barendrecht. lees verder
Labels

SGP/ChristenUnie: Kiezen voor nieuwbouw van 't Trefpunt.

Trefpuntdinsdag 09 mei 2017 Op de raadsvergadering van 9 mei 2017 is gesproken over de toekomst van het gebouw 't Trefpunt. Het college stelde voor dit gebouw te renoveren. Jan Willem Dirkse: "De SGP/ChristenUnie kiest uiteindelijk voor nieuwbouw. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de mogelijkheden om samen met de gebruikers een optimale invulling te geven aan het nieuwe zo duurzaam mogelijke gebouw en de lagere kosten vergeleken met renovatie". Door een amendement, dat door de gehele raad is gesteund, is nu besloten om over te gaan tot nieuwbouw. De SGP/ChristenUnie is blij met dit besluit. Het geeft de broodnodige duidelijkheid. We vinden het belangrijk dat in de verdere uitwerking de samenwerking met huidige en toekomstige gebruikers gezocht en gevonden wordt en wensen alle betrokkenen daarbij veel plezier en succes. lees verder
Labels

SGP/ChristenUnie akkoord met cultuurnota

Gemeentehuis Barendrecht v2dinsdag 04 april 2017 Op 4 april 2017 heeft de gemeenteraad de cultuurnota vastgesteld. De SGP ChristenUnie kan zich goed vinden in de in deze nota vastgestelde kaders. Er is ruimte voor een breed aanbod gericht op alle Barendrechters. De scholen krijgen gerichte aandacht. Raadslid Jan Willem Dirkse: "De diverse uitingen van cultuur laten zien welke talenten God aan mensen geeft en daarom is het belangrijk dat de gemeente daar ook voldoende ruimte voor geeft en waar nodig ondersteunt met middelen en locaties. Dit vinden we terug in de cultuurnota. De SGP ChristenUnie waardeert dat de cultuurnota ook het belang van ons cultureel erfgoed noemt. We spreken onze dank en waardering uit voor het vele werk dat is gedaan door de nu actieve organisaties in het cultuurveld na het faillissement van ToBe. We zien de uitvoering van de cultuurnota met vertrouwen tegemoet." lees verder
Labels