Fractie

SGP en ChristenUnie werken samen in één fractie

In Barendrecht werken de twee lokale afdelingen van de ChristenUnie en de SGP al sinds jaar en dag samen in de gemeenteraad. Met een gezamenlijke kieslijst doen we mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en na de verkiezingen is steeds één fractie gevormd.