Lydia Verkade

Lydia Verkade

Sinds 1 april 2022 maak ik deel uit van de fractie SGP-ChristenUnie in de gemeenteraad van Barendrecht. Ik probeer in deze fractie het geluid van de ChristenUnie te laten horen.

Graag stel ik me even aan u voor: Ik ben Lydia Verkade, 54 jaar. Ik ben werkzaam in het voortgezet onderwijs, waar zorgcoördinator ben en enkele uren lesgeef. Mijn man en ik hebben samen vier kinderen, die inmiddels allemaal op eigen benen staan. Ik vind het fijn om met jonge mensen om te gaan, hen te helpen in de weg naar volwassenheid door met hen mee te denken, hen te helpen en gezellig met hen te kletsen. Ik ontmoet in mijn werk veel jongeren met grote problemen en zorgen. Het is elke dag een uitdaging om hierin wat te kunnen betekenen.

Waarom ben ik raadslid namens de ChristenUnie?

Graag zet ik mij in voor een christelijke partij; het geloof is belangrijk voor mij. Ik wil mijn leven leiden aan Zijn hand en in Zijn dienst.  

Waar klopt je hart voor in de politiek?

Jongeren hebben de toekomst; voor hen zou ik mij sterk willen maken. Toch maar een cliché; de jeugd heeft de toekomst! Er is nog veel te verbeteren aan goede GGZ-zorg die ook tijdig geboden moet worden. 

Graag wil ik ook een stem zijn voor mensen die zich om wat voor reden dan ook, achtergesteld voelen. In onze gemeente is eenzaamheid een fors probleem. Ik wil hierover nadenken wat voor handreikingen we vanuit de gemeente kunnen doen.

Duurzaamheid vind ik erg belangrijk, omdat ik het onze verantwoordelijkheid vind, verantwoord om te gaan met Gods schepping; ook met oog op de toekomst voor onze jeugd!

Mijn wens voor Barendrecht is:

Al onze inwoners van Barendrecht zou ik toewensen iemand te hebben, die naar hem of haar omkijkt en zorg draagt als dat nodig is. Als elke inwoner voor één andere inwoner zorgt, wordt Barendrecht voor iedereen een nog betere plek! Iedereen verdient het om echt gezien te worden!